Anna Chmelíková 

*? - †?
Father:
Mother:
Husband:
Children:

Note:

a) Dcera Josefa Chmelíka, šafáře ze Zámrsku.